NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 28/02/2021
PRESALE - IT SECURITY CONSULTANT
Công ty: Vsec
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 28/02/2021
Chief Operations Officer
Công ty: G-innovations
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 1.500$ - 2.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
TRƯỞNG PHÒNG CỘNG ĐỒNG
Công ty: GTV
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021